Varovanje osebnih podatkov

Politika zasebnosti 

Politika zasebnosti – Atair d.o.o.

Predstavljamo Politiko zasebnosti podjetja Atair d.o.o.. Prijazno vas prosimo, da jo preberete, saj vam predstavlja vpogled v to, kako zbiramo, hranimo in obdelujemo vaše osebne podatke, ter vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Za kakršnakoli vprašanja v zvezi z vašimi osebnimi podatki ali za preklic privolitve nas lahko kontaktirate prek elektronskega naslova jana@basetroll.com ali pisno na naslov Atair d.o.o., Partizanska cesta 9 a, 4220 Škofja Loka.


1. Upravljavec osebnih podatkov

Posredovane osebne podatke obdeluje:

Atair d.o.o., Partizanska cesta 9 a, 4220 Škofja Loka

e-naslov: jana@basetroll.com

(v nadaljevanju tudi: upravljavec)


2. Varstvo osebnih podatkov. Vaša zasebnost je pomembna.

V podjetju Atair d.o.o. se zavedamo pomena zasebnosti in se zavzemamo za popolno zasebnost naših strank. Zagotavljamo vam, da z osebnimi podatki ravnamo odgovorno in spoštljivo ter jih skrbno varujemo skladno z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji, evropskimi zahtevami uredbe GDPR in internimi akti podjetja Atair d. o. o. Do vaših osebnih podatkov imajo dostop le pooblaščeni zaposleni v podjetju Atair d.o.o., in pogodbeni obdelovalci izključno v okviru namenov, ki so predstavljeni pri predaji osebnih podatkov. Dostop do osebnih podatkov je omejen izključno na obseg in namen, ki sta potrebna za nemoteno izvajanje delovnih procesov in izvajanje prodajnega procesa, in sicer skladno s privolitvijo. S privolitvijo dovoljujete obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami; ZVOP-1), ter vsemi internimi akti upravljavca, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.


3. Načini pridobivanja in vrste osebnih podatkov

Osebne podatke zbiramo oziroma sprejemamo na različne načine:

– Na spletni strani Atair d.o.o. www.ataircanopies.com prek obrazca, ki ga v podjetju natisnemo ter uporabimo podatke ime, priimek, naslov prebivališča, elektronski naslov, telefonska številka (stacionarna in mobilna), torej podatke, potrebne za izdajo (pred)računa in eventualno podatke o osebi, kamor se naši proizvodi pošiljajo, za kar prav tako potrebujemo že omenjene podatke.

– Prek vaših vprašanj po elektronski pošti, navadni pošti ali prek drugih oblik komunikacije, ki temeljijo na osebnih podatkih.

Oseba, ki s privolitvijo odda svoje osebne podatke in vsaj en kontaktni podatek na način elektronske komunikacije ostaja v imeniku elektronske pošte, prav tako ostaja tam sporočilo in celotna korespondenca podjetja Atair d.o.o. s stranko.


4. Namen zbiranja osebnih podatkov

Atair d.o.o. zbira osebne podatke naročnikov za naslednje namene:

– upoštevanje zakonskih zahtev (npr. za izdajanje računov);

– uporaba podatkov za namene pošiljanja izdelkov na izbrani naslov.


5. Spletna stran

Ob obisku spletne strani www.ataircanopies.com se za delovanje, zagotavljanje kakovosti in zbiranje splošnih statističnih podatkov o uporabi zbirajo določeni podatki. To so podatki o strojni in programski opremi vaše naprave, ki se beležijo prek piškotkov in kode, ki je vgrajena na spletno mesto. Ti podatki lahko vključujejo vaš naslov IP, vrsto brskalnika, operacijski sistem, ime domene, obiske podstrani na spletnem mestu, trajanje posameznega ogleda strani, vaše poti po spletnem mestu, podatke o nastavitvah zaslona in referenčne spletne strani, kot so iskalniki, spletne strani tretjih oseb ipd. Podatki o obisku spletnega mesta so opredeljeni le z edinstveno identifikacijsko številko in so anonimizirani, kar pomeni, da na njihovi podlagi posameznik ne more biti prepoznaven.

a) Povezave do tujih spletnih strani

S spletne strani www.ataircanopies.com vodi nekaj povezav na druge spletne strani. Obiskovalec se mora zavedati in sprejeti, da imajo ta spletna mesta lastne politike zasebnosti. za katere podjetje Atair d.o.o. ne odgovarja in so neodvisne od politike zasebnosti podjetja Atair d.o.o.


6. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

Vaša osebna pravica je, da kadarkoli brez obrazložitve in posledic zahtevate, da podjetje Atair d.o.o. dopolni, popravi, omeji uporabo ali preneha uporabljati in dokončno odstrani iz baze podatkov vaše osebne podatke za namene, navedene pod 4. točko. Prav tako lahko na enak način zahtevate dostop ali ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov ter zahtevate prenos podatkov. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Če menite, da se vaši osebni podatki shranjujejo ali obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije.

Zahtevek za prenehanje uporabe ali popolni izbris vaših osebnih podatkov lahko oddate na naslednje načine, pri čemer morate jasno navesti vsebino vašega zahtevka:

– pošljete pisni zahtevek po elektronski pošti na jana@basetroll.com s pripisom »Odjava«;

– pošljete pisni zahtevek po navadni pošti na naslov Atair d.o.o., Partizanska cesta 9 a, 4220 Škofja Loka »Odjava Atair«;

7. Obdobje hrambe osebnih podatkov

Podjetje Atair d.o.o.se obvezuje, da bo vaše osebne podatke obdelovalo in hranilo izključno za navedene namene, in sicer dokler za to obstaja interes/potreba oziroma do vašega preklica privolitve. V primerih, ko obdelava in hramba podatkov temeljita na pogodbi ali sta določeni z zakonom, se rok hrambe prilagodi pogodbi oziroma zakonu.

Pridržujemo si pravico, da lahko brez obvestila iz baz in evidenc izbrišemo vse podatke, za katere obstaja utemeljen sum, da so neresnični ali lažni.

Podatki ostajajo v podjetju v trajni hrambi, saj v primeru, da stranka želi uveljavljati garancijo ali pa stranka pošlje izdelek v popravilo, lahko poiščemo potrebne podatke o samem izdelku. Zagotavljamo, da je za varnost tako shranjenih podatkov poskrbljeno – omenjena naročila in (pred)računi so shranjeni v zaklenjeni pisarni in (pred)računi pa v mapah na računalniku, do katerih je za dostop potrebnovpisati geslo, ki se menja na tri mesece in do katerih imata dostop zgolj direktor ter pisarnški referent.

8. Mednarodno pravo

Za vsa vprašanja, vezana na vsebino Politike zasebnosti, je merodajna slovenska zakonodaja brez sklicevanja na načela mednarodnega zasebnega prava.


9. Politika zasebnosti podjetja Atair d.o.o.

Ta politika zasebnosti Atair d.o.o. je bila objavljena na spletni strani http://www.ataircanopies.com in stopi v veljavo 25. 5. 2018.


Atair d.o.o.

 

 

   

Contacts

andrej@ataircanopies.com

Phone: + 386 451 265 65
Fax: + 386 451 265 60 

Address

Atair Aerodynamics d.o.o,
Partizanska cesta 9,
4220 Skofja Loka, Slovenia